ko-koralle

ko-koralle

28 x 40 x 40 cm
ceramics
2015